/ 3 نظر / 24 بازدید
موحانی

هردم ازین باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد جالب بود . خیلی فکر عالی و ایده بکری است . حقا که باید گفت دست مریزاد عمو تقی و خدا قوت. ما با هر بار فاتحه برای این اموات برای رفتگان شما هم فاتحه ای نثار می کنیم.

خداوند همه رفتگان رو رحمت كند از ابتكارتان بسيار خوشمان امد خدا پدر و برادرتان را نيز رحمت كند

ترنم

ادامه : وبا ارزشی می باشد و در صورت عملی شدن باعث وحدت و هم دلی بیشتری بین مردم خواهد شد . انشا اله تصمیم دارم بعد از کنکور با شما بیشتر همکاری کنم .