/ 2 نظر / 136 بازدید
تنبل خان

بله ما حتما شرکت میکنیم وبعد از عروسی اقای فاضلی فرد راهی موجان میشویم ودعوت میکنیم از اقوام که در این مجلس با شکوه وبزرگ حتما شرکت کنند .یادشان گرامی.

من هم خيلى دوست دارم شركت كنم