/ 2 نظر / 69 بازدید
تنبل خان

بله ما حتما شرکت میکنیم وبعد از عروسی اقای فاضلی فرد راهی موجان میشویم ودعوت میکنیم از اقوام که در این مجلس با شکوه وبزرگ حتما شرکت کنند .یادشان گرامی.

من هم خيلى دوست دارم شركت كنم