خبر خبر

 

عکسهای این بخش توسط محمود دکتر انداخته شده با تشکر از این عزیز زحمت کش.

اقامه نماز میت بر بدن ربابه قزاقی 

 

تبدیل نهار عمومی به نهار خصوصی

مجلس ختم سوم ربابه قزاقی

آرایش عباسعلی و از سیاه در آوردن

با تشکر از حاج داود قزاقی (فرزند صفرعلی قاری) که زحمت آرایش آقا ربیع الله را کشیدند

این هم یه عکس یادگاری در شب عقد آقا مصطفی و مولود خانم

به یاد عمو شکرالله قزاقی فرزند کبل حسین( مردی زحمتکش و خستگی ناپذیر)

/ 2 نظر / 101 بازدید
حسن بابائیان

سلام آقا تقی خسته نباشی جمله نویسی کاملا غلط می باشد(فامیل از سیاه درآورده شدند)درستش فامیل از عزا درآوردند.

موجانی

البته حسن اقا اشتباه عرض کرده از قدیم ندیم از سیاه دراوردن صحیح بوده هست عمو تقی عذر خواهی اینجانب رااز اشتباه حسن اقا پذیرا باش