بازی های قدیمی موجان

سه تُوپه

 

 

وسایل ورزشی مورد نیاز:

1-حداقل یک  عدد چوب به طول 1متر نیم (کمی بلند تر یا کوتاهتر –بستگی به افراد دارد که قد بلند باشند یا کوتاه ؛ یا قدرت بدنی آنها)

2-یک عدد توپ پشمی

تعداد نفرات:

  دو تیم :

که هرتیم باید حد اقل 3نفر باشند ولی چنانچه افراد بیشتر بودند تعداد افراد تقسیم به دو شده به طور مساوی در دوتیم جای می گیرند.

قوانین بازی:

 

1-  هرتیم برای هر دور بازی فقط مجاز به شوت کردن  هرنفریک توپ می باشد که نفرات اول یکی یک توپ ونفراخر سه توپ(که اصطلاحاً سه توپه می گویند).

2 -  شوت کردن:  شخص با یک دست انتهای چوب را بدستش گرفته و با دست دیگر که معمولا دست غیر فنی است توپ را با ارتفاعی که دلخواه خودش است به هوا می اندازد و وقتی توپ در حال پائین آمدن است باید ضربه ای به توپ بزند که در جهت ضربه به صورت افقی مسیری را طی کند . چنانچه بتواند دقیقا محاسبه کند که چه موقع ضربه رابه توپ بزند ؛توپ بیشترین مسیر را طی می کند البته محاسبه کردن احتیاج به تمرین دارد . گاهاً می شود این توپ را کسی دیگر برایش پرت کند یعنی در ارتفاعی به هوا بیندازد و فرد اقدام به شوت کند.

3-       چنانچه کسی از اعضای تیم بخواهد از شوت های نفر سوم استفاده کند یعنی مثلاً‌؛ دو توپ از سه توپه را یک نفر و توپ آخر را او شوت کند باید حتماً قبل از ضربه زدن؛ اول از تیم مقابل اجازه بگیرد ؛چنانچه اجازه داده شد مجاز است از یکی از سه توپه استفاده کند(به عبارتی تمامی یا تعدادی از بازیکنان بدانند که این شخص ضربه دومی که می زند یک توپ از سه توپه آخر کم می شود).

4-       مبدا ضربه مشخص است –شاید هیچ نشانه ای نباشد ولی همه افراد باالاتفاق از آن نقطه اقدام به بازی می کنند.

5-       در فاصله ی حدودا 50متری از مبداء تعدادی سنگ گذاشته می شود که به آن مََرّه می گویند.

6-      وقتی هر نفر ضربه ای به توپ زد ؛باید توپ او از مَرّه بگذرد

7-       چنانچه ضربه کم جون باشد یا دقیقاٌ به توپ نخورد یا به هر دلیل دیگر به این مَرّه نرسد این شخص مُرده محسوب می شود.پس باید با اولین توپی که نفرات بعدی زدند واز مَرّه گذشت باید بدود به سمت مَرّه و برگردد یعنی حتماٌ پایش به مَرّه یا به خطی که در عرض این مسیر قرار دارد برسد وبرگردد تا زنده شود. وبتواند در مرحله بعد شوت بزند.

8-       هرگاه شخصی اقدام به شوت کرد و توپ او به مَرّه نرسید اصطلاحاُ مُرده محسوب می شود؛ او باید در اولین ضربه خود رابه مَرّه رسانید وبرگردد؛ چنانچه همان موقع که پایش به مَرّه رسید ؛قبل از برگشتن توپ از مَرّه عبور کرد این شخص باید در این نقطه (مَرّه)بماند تا یکی از شوطها به مَرّه برسد تا اوبرگشته وزنده شود.

9-       چنانچه هیچ کدام از شوت ها به مَرّه نرسد تیم باخته و باید جایش را به تیم مقابل بدهد.

10-تیم طرف مقابل باید به صورت آماده باشند تا وقتی توپی شوت شد ؛توپ را بگیرند که اگر توپ توسط هر کدام از افراد تیم گرفته شود تیم مقابل باخته وجایش را عوض می کند.

10-     تیم مقابل که توپ را میگیرد می تواند ابتدا بوسیله یک نقطه از اعضاء بدنش به توپ ضربه بزند (مثلا کف دستها یا سر یا هر قسمت دیگر) و بعد از آن توپ را بگیرد.

11-     تیم برنده کسی است که اقدام به شوت می کند.

12-     هرگاه توپی شوت شد و کسی نتوانست آنرا بگیرد یعنی به زمین برخورد کرد باید سریع توپ را برداشته و به نزدیکترین فرد به مَرّه برسانند تا او باضرب دست توپ را به بدن یکی از بازیکنانی که مُرده بودند و تا نقطه مَرّه دویده اند و در حال بازگشت هستند بزند که اگر توپ به بدن (بجز کف دستها) هر کدام برخوردکند تیم باخته وباید جای تیم ها عوض شود.

13-     دیگر از قوانین این بازی اینکه همانند پرتاپ دیسک در مسابقات دو ومیدانی که یک میدانی برای پرتاپ مشخص می شود؛ در این بازی هم یک مسیرهایی برای شوت کردن مشخص میشود و مکانهایی هم معین می شود که اگر توپ شوت شده به آن مکانها برود اصطلاحاً توپ پوچ شده وتیم باخته است.

14-     قانون دیگر اینکه؛ چنانچه شخصی غیر از بازیکنان اصلی اقدام به شوت کند تیم باخته است البته به شرطی که تیم مقابل بفهمد .

چنانچه در هر قسمت از شرح بازی سه توپه مشکلی هست یا ایرادی از نظر نوع توضیحات وجود  دارد در قسمت نظرات  انتقاد کنید تا اصلاح شود.

با تشکر عمو تقی

/ 0 نظر / 9 بازدید