فقط یه عکس

با سلام

سعی کنید از این مجموعه هر چند نفررا که می شناسید در اظهار نظرات بیاورید

با تشکر از رقیه خانم همسر آقا محمد علی هدیه لو 

/ 4 نظر / 47 بازدید
ماوجانلوق

اصغر یدل, حسن عباس الیاس, رضا مش محمودعلی, محمد شیخ, احمد حاج روح الله, عباس ممدحسن, اصغر سلمان؛ احمد زینت, حسن شکری, حسین کبل محمد رضا ,داماد و بقیه را نمی شناسم

جوان قدیمی

سلام عمو تقی از شما خیلی ممنون که این عکسهای قدیمی ما را می گزارید و خاطرات قدیمی را زنده می کنید خدا رحمت کند پدر و برادرت را من خودم بلد نیستم تو اینجا چیزی بنویسم این را هم پسرم می نویسد . از زمانی که ما یادمان هست از سیاه در می آورند و کسی را از عزا در نمی آورند. حسن بابائیان اشتباه کرده

حسین داداش

از راست اصغر کنگ عبدالاه - حسن یوسفعلی -محمد با عرض معذرت میگفتن خیکی- محمد علی-رضا مشهدی محمود علی- ابولقاسم ملاۀ= احمدحاج روح الاه- اصغرسلمان- عباس ممد حسن- هحمد زینت- حسین کربلایی محمد رضا - حسن الیاس

امکان دانلود عکسها وجود داره؟