/ 6 نظر / 31 بازدید

باسلام : ازسمت راست قدرت هدیه لو - زنده یاد کبل حسین اقا هدیه لو - زنده یاد اقاحسن هدیه لو - زنده یاد حاج محمد هدیه لو - اقای یدالله شیخ - اقای حسین قزاقی سا ریه - و نوجوان محمد علی هدیه لو باتشکر ج هدیه لو

حسین داداش

از راست قدرت حاج روح الاه- حسین اقا- مشهدی اقا حسن-محمد حاج ذبیح-.... و اخری حسین ساریه عمه

سلام : نفرپنجم منظورم اقایدالله شیخ پسر زنده یاد حاج روح الله است ج هدیه لو

مولود ‌

نوجوان جلویی محمدعلی کبل حسین اقا می باشد

باسلام : ویادی کنیم ازعکاس این عکس وخیلی عکسهای قدیمی دیگر که قبلا ارسال شده زنده یادعباس هدیه لو پسر اقاحسن هدیه لو یادش گرامی ج هدیه لو

مولود ‌داداش

سلام ردیف عقب قدرت حاج روح الله.کبل حسین اقا مشهدی اقا حسن حاجی محمد یدالله شیخ حسین ساریه محمد علی