17مرداد 94

عموتقی در نقش چوِپان 

 

این دوستان گل هم ک معرف حضور هستند 

مرحو م حاج قنبر قزاقی فرزند کبل حسن

ش

فرزندان مرحوم حاج علی گلوردی 

از عکسهای بالا هر کدام از عزیزان را که تشخیص می دهید و می شناسید  معرفی کنید؟

ناصر شیخ حسن لر. حسین هدیه لو حیدر علی. حاج احمد حیدرعلی. فکر کنم اکبر یوسفعلی و عمو رستم

/ 2 نظر / 72 بازدید

سلام : ازسمت راست ناصر شیخ حسین هدیه لو حاج احمد هدیه لو اکبر هدیه لو رستم علی هدیه لو ج هدیه لو

عکس تکی مربوط است حاجی قنبر قرائی است