نوزاد

 

آرشام قزاقی فرزند مصطفی 

ارغوان هدیه لو فرزند محسن 

ستیا قزاقی فرزند آقا مهدی

تینا زاهدی فرزند آقا هادی و فرشته قزاقی

/ 3 نظر / 96 بازدید
رمضانی

منظور از مصطفی قزاقی کی هست؟

maryam

سلام شرمنده عمو تقی سیتیا قزاقیو اصلاح کنید اسمش ستیا هست ممنون اگه درستش کنید

بنده خدا

منظور از محسن قزاقی کیست؟