پخش برنامه تلویزیونی شبکه قم در مورد عزادای در روستای موجان

روزهای سه شنبه 30آبان ماه و چهارشنبه ، صبح ساعت 7.30دقیقه از شبکه قم برنامه ضبط شده در روزهای قبل پخش می شود

ضمنا در هفته بعد هم در روزهای سه شنبه و چهار شنبه در همین ساعت ادامه برنامه پخش خواهد شد

یعنی کل برنامه ضبط شده در چهار قسمت در دو هفته پخش خواهد شد

در روز عاشورا صبح نیز از شبکه شما خلاصه ای از کل برنامه پخش خواهد شد.

/ 0 نظر / 28 بازدید