/ 2 نظر / 99 بازدید
تنبل خان

خدا رحمتش کنه

همدرد

بله من هم با شما و دوست محترمتان موافق هستم.محمد مانند شهداكه با رفتنشان جان خيلي ها رو نجات دادند.با رفتنش به خيلي ها سلامت،ارامش،شادي،و...بخشيد.محمد جات تو موجان بين ماها خيلي خاليه