راز عدد هفت

بسم الله الرحمن الرحیم

عدد هفت عددی است که شاید مثل همه ی عدد های دیگر در نظر ما عادی جلوه کند اما نگرش ما وقتی متبلور می شود که خواص عدد هفت را بدانیم و ببینیم چه «هفت» هایی در زندگی ما وجود دارند و ما در گیر و دار زندگی ماشینی و با بی تفاوتی از کنار آن ها رد می شویم  مثلا شاید جالب باشد که بدانیم،:

قدیمی‌ترین قومی که به عدد هفت توجه کرد، قوم سومر بود. آنها همچنین نخستین قومی بودند که برای نخستین بار متوجه سیارات شدند و آنها را به صورت ارباب انواع و خدایان پرستیدند. از همان دوران، سومری‌ها متوجه هفت‌تایی بودن بعضی عوامل طبیعی مانند سیاره‌های مکشوف جهان باستان، همچنین تعداد رنگ‌های اصلی شدند و آن را موید رجحان و جنبه ماوراءالطبیعی عدد هفت دانستند

 پس از آن نیز عدد هفت در مذاهب، تاریخ جهان و درسنن و آداب اهمیت زیاد داشته و شماره بسیاری از امور و عوامل طبیعی «هفت» بوده است.

تاریخچه:

در سال ۱۸۸۹ میلادی کتابی از یک جهانگرد منتشر شد که، از جمله روش شمردن را در میان قبیله ای از تورس شرح داده است. اینها برای شمردن تنها از دو واژه استفاده می کردند: یک و دو. برای عدد سه می گفتند « دو و یک » برای چهار «دو و دو»، برای پنج « دو و دو یک » و برای شش « دو و دو و دو» ولی برای عددهای بزرگ تر از ۶، هر قدر بود، می گفتند «خیلی ». گرچه این آگاهی مربوط به پایان صده ی نوزدهم است ولی می تواند گواهی بر شیوه ی شمردن در آغاز شکل گیری مفهوم عدد در میان انسان های نخستین باشد. بعد ها که برای عددهای بزرگتر هم نامی در نظر گرفتند به احتمالی برای عدد « هفت » از همان واژه ی قبلی « خیلی » یا « بسیار » استفاده کردند. عدد هفت که صده های متوالی برای آنها نا شناخته بود، اندک اندک به صورت عددی مقدس در آمد.

الف): هفت هایی که انسان در آن دخیل نیست و در طبیعت به صورت پیشفرض قرار دارد وباعث توجه ما به این عدد گشت عبارتند از:

1) هفت روز هفته

2) هفت سوراخ سر آدمی

3)‌ هفت رنگ رنگین کمان

4) تعادل عمر آدمی هفتاد سال می باشد

5) استاندارد قد هر فرد که با عدد طلایی نیز مطابقت دارد به اندازه هفت وجب و نیم دست اوست

6) گرگ‌ها در دسته های هفتایی به شکار می روند

7) هفت شهرعشق، که دراشعار عطار اشاره شده است à هفت شهر عشق را عطار گشت

8) اصحاب کهف هفت  نفر بودند

9) هفت قسمت بدن میت را کافور می زنند

10)‌ برترین مجلس برای مرده که می تواند در آخرت نگهدارش باشد مجلس هفتم اوست

11)‌ بچه ها در سن هفت سالگی و برج هفتم به مدرسه می روند

12) هفت ابتدای سن درک و فهم  کودک به صورت ایدعال است که این سن ابتدای یادگیری است که کودک به مدرسه می رود و هفتاد نیز انتهای یادگیری است

ب: هفت هایی که در میان عوام جا گرفته و در سخن جایی برای خود قرار داده عبارتند از:

13) هفت تیرها به صورت استاندارد ، هفت تا  تیرمی‌خورند

14) بهترین ترشی à ترشی هفت ساله است

15) کسی که خواب سنگینی دارد à خواب هفت پادشاه را می بیند

16) کسی که زمان زیادی است فوت کرده à هفت کفن پوسونده

17) کسی که خیلی ماهر است  à هفت خط

18) کسی که از ماجرا خیلی دور است à از هفت دولت آزاده

19) قدیمی ترین جد à هفت جد

20) هفت دریا  à هفت دریا به میان

21) هفت اقلیم

22) هفت قلم کالا

23) کسی که هر لحظه یک حرف میزند و ثبات ندارد و پیش هر کس رنگ عوض می کند à هفت رنگ

 

ج): هفت در دین مسیح هم به صورت محسوس به کار رفته

مانند:

24) هفت گناه کبیره

25) هفت فضیلت

26) هفت روح خدا

27) هفت شادی مریم

28) هفت شیطان رانده شده از وجود مریم

و..(که در کتاب اسرار و رموز تقدس اعداد و حروف بیان شده)

 

د): در دین اسلام هم هفت با ویژگی های تازه ای پذیرفته می شود

29) آسمان و زمین دارای هفت طبقه اند  àآیه 29 بقره

30) بهشت وجهنم هر کدام دارای هفت طبقه و هفت درجه هستند

31) سوره حمد که برترین و والا ترین سوره قرآن است هفت آیه دارد و با هفت نور خود آرایی می کند

32) اگر هفتاد بار سوره حمد را برای مرده بخوانید ، سپس از زنده شدنش تعجب نکنید à تفسیر قرآن قرائتی

33) در نماز هفت  قسمت بدن روی زمین است

34) در نماز امام زمان (عج) 7 بار ذکر رکوع و 7 بار هم ذکر سجده می گوییم

35) در نماز تهیة نیز 7 بار ذکر رکوع و 7 بار هم ذکر سجده می گوییم

36) در نماز وتر در نماز شب 70 مرتبه « استغفر ا... و اتو وعلیه » و7 مرتبه هم « هذا مقامُ العائذَ بِکَ مِنَ النّار» می گوییم

37) طواف خانه خدا هفت دور است،

38) احکام حج هفت مرحله دارد ( 1. احرام 2. طواف 3. نماز طواف 4. سعی صفا و مروه 5. تقسیر 6. طواف نساء 7. نماز طواف نساء )

39) سعی بین صفا و مروه که یکی از احکام حج است هفت  بار است

40) یکی از احکام حج زدن هفت سنگ به ستونی است که به نشان شیطان است که ابراهیم(ع)در جریان قربانی اسمائیل(ع) ابدائگر آن بود

41) زن ها بعد از هفت روز بعد از زایمان به حمام رفته و غسل معروف نفّاس را می کنند

42) ادعای یهود برای به دوزخ انداختن آنان از جانب خدا، هفت روز بود  à آیه 80 بقره

43) اسلام بر 7 چیز است :

 1) صبر   2) صدق    3) یقین   4) رضا    5) وفا    6) علم    7) حلم (صبوری - بردباری)

 

44) شیخ صدوق درکتاب خصال صفحه344و345 از قول حضرت علی (ع) درمورد کسی که ازایشان

نام طبقات آسمان و رنگ آنها را پرسید چنین بیان کرد:

1) نام آسمان دنیا رفیع است و رنگ آن به رنگ آب و دود است

2) نام آسمان دوم قیدوم است و رنگ آن به رنگ نُحاس (   ) است

3) نام آسمان سوم ماروم است و رنگ آن به رنگ  شبه (     ) است

4) نام آسمان چهارم ارقلون است و رنگ آن به رنگ فضّه (نقره) است

5) نام آسمان پنجم هیفون است و رنگ آن به رنگ ذهب (طلا) است

6) نام آسمان ششم عروس است و رنگ آن به رنگ یاقوت خضراء ( یاقوت سبز) است

7) نام آسمان هفتم عجماء است و رنگ آن به رنگ دُرة البیضاء (دُرِّ سفید) است

45) شیخ صدوق درکتاب خصال صفحه359: امام حسین(ع) در زمین و آسمان هیچ اتفاقی نمی افتد مگر به7 علت:     1) قضا         2) قدر       3)  اراده        4) مشیّت        5) کتاب        6) اَجَل        7) اجازه

 

46) شیخ صدوق درکتاب خصال صفحه361: دوزخ هفت درجه دارد که عبارتند از :

 جهنم، جای اهل کبایر که بی توبه مرده اند ، لظی : جای ستاره پرستان ، حطمه : جای بت پرستان، سعیر: مکان ابلیس و مُتِتابِعان او، سقر: جای ترسایان ، جحیم: محل مشرکان ، هاویه: منزل منافقان و زندیقان و کفار

 

47) همین طور هفت چشمه در بهشت به نامهای کوثر ، کافور ، میم، سلسبیل، تسنیم ، معین و زنجیل

 

48) در سوره مومنون آیه 17 :     7 راه برای شما در آسمان قرار دادیم = سبع طرائق

49) در سوره بقره آیه 261:

سخن از 7 سنبل یا همان 7 دانه که هر کدام 7 خوشه میدهند و هر خوشه 100 دانه و ...

50) در سوره یوسف از آیه 43 تا 48 در مورد خواب پادشاه و تعبیر آن 7 بار عدد 7 تکرار شد:

هفت  گاو لاغر که هفت گاو فربه را خوردند ، هفت خوشه زرد که هفت خوشه ی سبز و را نابود کردند که در تعبیر به نشان هفت سال نعمت و هفت  سال قعطی بود  و هفت نصیحت از باب این قعطی ها و فراوانی ها

 

و نکته ی آخر اینکه :

علّّامه مجلسی در بها الانوار جلد 11 صفحه 170 :

عدد 7 از اموری است که علم آن نزد خداست و ما از حکمت آن عاجزیم مانند اعداد نماز و ذکات و...

 

 

** ‌سوال های به وجود آمده **

 

اما این که گفتیم خواص عدد هفت؟!! یعنی چی؟

1) آیا عدد هفت خواص منحصر به فردی برای خود دارد؟ یا می توان برای عدد “خاصیت” قائل شد؟

2) آیا عدد هفت عدد مقدسی است یا تنها یک شگفتی عددی است یا اینکه تنها یک خرافات است؟
3) و یا مثلا عباراتی چون : “عجایب جهان، هفت تا هستند” ، آیا این ها قراردادهای آدمی نیستند؟

4) آیا این خوده اعداد است که قدرت یا تقدس دارد یا بستگی به این دارد که ما چگونه به آنها نگاه می کنیم؟ 

 

      پاسخ به سوالات فوق و نتیجه گیری کلی :

 

ج1) عدد 7 یا هر عدد دیگر خاصیت منحصر به فردی برای خود ندارند ولی از آنجایی که در برخی افعال که انسان در آن دخیل نیست و صلاح آن بر7 مورد است می توان گفت که در عدد 7 شگفتی هایی نهفته است و بنا به فرموده علامه مجلسی در بهار الانوار « عدد 7 از اموری است که علم آن نزد خداست و ما از حکمت آن عاجزیم »

اما نباید «علم حروف» را دست کم گرفت، نه تنها در زمان بسیار قدیم علم حروف برای تفسیر آیات کتاب مقدس بکار می رفت بلکه نشانه هایی در دست است که نویسندگان کتاب مقدس نیز این هنر را بکار بسته اند. بدین ترتیب ابراهیم در جریان نجات برادرش ۳۱۸ غلام به همراه داشت. آیا این اتفاقی است که تعداد عددی کلمه عبری او برابر ۳۱۸ است؟ یا نمونه های دیگری که در قرآن یافت می شود(و ما به تعداد کمی از آن اشاره کردیم)
3) گمان می کنم هر عددی خواص بعضا منحصر بفردی دارد که برپایه ی آن می توان گفت زوج است ، اول است و
شما مثلا صفر مطلق را در نظر بگیرید، در هر چیزی ضرب شود حاصل صفر است حتی بی نهایت...
اما فکر می کنم چنین نگرش هایی لزوما هم نباید جوابی برای تقدس اعداد داشته باشند چون تقدسات و اعتقادات مردم رو دیگر نمی توانند «خرافات» تلقی کنند و ثانیا با باورهای دینی خودشان مغایرت داد. اما بیایید به اینها به چشم زیبایی نگاه کنیم و در این صورت است که به حرف فیثاغورث پی می بریم که

" انسان فقط بوسیله ی عدد و شکل می تواند به ماهیت گیتی پی ببرد".

ج4) اگر کسی به چیزی به طور کامل اعتقاد داشته باشه آن مورد برایش اتفاق می افتد و این یعنی واقعیت،  و بر عکس، هیچ چیز مطلق نیست و ماییم که به چیزی قدرت و یا تقدس می دهیم.هیچ قدرتی در پس اعداد نسیت بلکه هر چیزی که ما می بینیم قدرت و اراده و تلقین خود ماست نه اعداد.

 

 

 

     منابع:

1-    شیخ صدوق   کتاب الخصا ل

2-    والی - زهره ، هفت در قلمرو تمدن و فرهنگ بشری ،  تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۹.

3-    شریف محلاتی - موید ، هفت درقلمرو فرهنگ جهان ، سال ۱۳۳۷.

4-    الکحیل - عبد الدائم(نویسنده سوری)، درخشش عدد هفت در قرآن کریم ، انتشارات  کمیته جایزه

      بین المللی قرآن کریم دبی

5-    راز و رمز اعداد و حروف

6-    فرهنگ ایران باستان

7-    فرهنگ دهخدا

8-    فرهنگ معین

9-    فرهنگ اساطیر4

10- شهریاری - پرویز، سرگذشت ریاضیات ، تهران: نشر مهاجر، ۱۳۷۹

11 - دهکده ی ریاضی(گاهنامه)/شماره ی اول_مهرماه۸۱.

12- هندسه های نا اقلیدسی - قسمت اول

۱۳-مقیاس و عدم حتمیت

 

  این مقاله به اختصار از مقاله ی اصلی اینجانب علی غلام نتاج   

  است که در آن تا کنون 150 شگفتی از عدد 7 در   

   تمام زمینه ها پیدا شده است ،

  

 Email: Aligholamnataj@yahoo.com

/ 1 نظر / 39 بازدید
دخترداییه یک موجانی

سلام.ممنون ازمطالب جالبتان.اتفاقامن هم متولد1377/7/7هستم.....[گل]